Dve splenektómie.

 

Dve splenektómie.

Uverejnené v Slovenskom veterinárskom časopise č. 2/2005

V relatívne krátkom rozpätí necelého mesiaca sa v našej ambulancii vyskytli dva podobné prípady ochorenia sleziny. 

Prípad č.1:

Do ambulancie bola privedená 7-ročná sučka staffordshirského teriéra. 

Anamnéza: majiteľ cca 14 dní pozoroval u sučky stratu chuti prijímať krmivo, sporadický vomitus, stolica bola formovaná, v jednom prípade oranžovej farby. 

Klinické vyšetrenie: teplota 38,4 oC, dych, tep v norme, sfarbenie slizníc fyziologické, pri pohľade na psa zhora bola zjavná asymetria brušnej dutiny 

s jej vyklenutím na ľavej strane(obrázok 1).

č.1

Pri palpačnom vyšetrení brušnej dutiny boli hmatné mierne bolestivé tuhšie masy v kraniálnom segmente brušnej dutiny. 

Hematologické vyšetrenie: Htk 0,53 Ec 6,5 Lc 12,3 Tyč 3 Seg 79 Ly 10 Mo 7 Eo 1 Ba 0 

Biochemické vyšetrenie: alfa-amyláza 31,20 μkat/l, kreatinín 85 μmol/l, urea 2,5 mmol/l, AST 0,18 μkat/l, ALT 0,17 μkat/l, ALP 1,12 μkat/l 

Rtg. vyšetrenie: LL projekcia – za rebrovým oblúkom viditeľný oválny útvar s vyššou rádiodenzitou s priemerom cca 11 cm. VD projekcia - rádiodenzný útvar presahuje cez mediálnu líniu a zatláča črevný trakt napravo. Celkový obraz bol zastretý prítomnosťou abdominálnej tekutiny. 

USG vyšetrenie: Na obrázku č.2 anechogénna plocha medzi obličkou a slezinou poukazuje na prítomnosť abdominálnej tekutiny.

č.2

Obrázok č. 3 predstavuje priečny rez slezinou. Slezina stratila svoju typickú homogénnu zrnitú štruktúru. Viditeľné sú viaceré nepravidelne ohraničené zóny s výrazne nižšou echogenitou. Môže ísť o krvácaniny alebo bohato krvené nádory, napr. hemangiosarkómy. (upresniť po histol. vyš.) Slezina bola zväčšená, jej USG obraz prechádzal cez mediálnu líniu až na pravú stranu. 

č.3

Diagnóza: nodulárna lymfoidná hyperplázia sleziny (obrázky 4, 5, 6) 

č.4

č.5

č.6

Terapia: splenektómia vykonaná v mediálnej línii (obrázok 7). 

č.7

Postoperačný stav: Na tretí deň po operácii majiteľ pozoroval u sučky nadmerné pitie vody a k tomu adekvátnu nadmernú mikciu. Vyšetrenie moču diagnostickými prúžkami Hexaphan nevykazovalo odchýlky od normy. V priebehu 14 dní sa stav normalizoval a obnovila sa pôvodná kvalita života. Vzhľadom na výsledok histologického vyšetrenia poukazujúceho na benígnu formu ochorenia a návrat k normálnej kvalite života nebolo vykonané rtg. vyšetrenie hrudnej dutiny s cieľom diagnostikovania metastáz, ani ďalšie hematologické vyšetrenie.

  

Prípad č. 2: 

Do ambulancie bol privedený 11- ročný pes plemena Cavalier King Charles španiel. Anamnestické údaje hovorili o tri dni trvajúcom zníženom apetíte, apatii, hrbení sa a chvoste stiahnutom medzi nohy. 

Klin. vyš.: T 38,6 oC, dych a tep v norme, výrazný systolický šelest, palpačným vyšetrením v centrálnom segmente brušnej dutiny hmatný takmer

pravidelne guľatý útvar veľkosti tenisovej loptičky. 

Hematologické vyšetrenie: Htk 0,54 Hb 124 Ec 5,7 Lc 49,2 Tyč 31 Seg 56 Eo 4 Ba 0 Ly 5 Mo 4

Biochemické vyšetrenie: AST 0,06 μkat/l, ALT 0,24 μkat/l, ALP 4,67 μkat/l, urea 3,3 mmol/l, kreatinín 53 μmol/l 

Rtg. vyšetrenie: LL projekcia – za rebrovým oblúkom vo ventrálnej časti brušnej dutiny vidno pravidelný okrúhly útvar s priemerom 5,5 cm s výraznejšou rádiodenzitou (obrázok 8). 

č.8

USG vyšetrenie: Na slezine fyziologickej veľkosti možno zreteľne rozlíšiť zdravé tkanivo sleziny s homogénnou zrnitou štruktúrou od kruhovitého ložiska patologicky zmeneného tkaniva (obrázok 9). 

č.9

Histopatologické vyšetrenie: venózne sínusy enormne vyplnené krvou, perivaskulárne krvácaniny do parenchýmu, malé atrofované lymfatické folikuly – chronická venózna stáza. 

Diagnóza: hematóm sleziny (obrázok 10) 

č.10

Terapia: Splenektómia v mediálnej línii 

Postoperačný stav: Už na druhý deň po splenektómii pes žral a podľa údajov majiteľky nastal návrat k obvyklému správaniu. Mesiac po operácii: bez najmenších problémov návrat k pôvodnej kvalite života.

 

MVDr. Daniel Hluchý, vet. ambulancia, Zimná ul.1, Bratislava

MVDr. Pavol Fabian, vet. ambulancia, Zimná ul. 1, Bratislava

MVDr. Pavol Štefánik, ŠVPÚ Botanická 17, Bratislava

MVDr. Dalibor Doležal, ŠVPÚ Botanická 17, Bratislava

Kontakt

Veterinarna klinika (u nás sa nedá platiť kreditnou kartou!)

zverolekar@mail.t-com.sk

Zimná ul. 1,

821 02 Bratislava

GPS: N 48o 9´ 58´´, E 17o 9´ 49´´

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Montag

9:00 - 11:00 15:00 ­- 19:00

Utorok - Dienstag

15:00 - 19:00

Streda - Mittwoch

9:00 - 11:00 15:00 - 19:00

Štvrtok - Donnerstag

15:00 - 19:00

Piatok - Freitag

9:00 - 11:00 15:00 - 19:00

Sobota - Samstag

9:00 - 11:00

Nedeľa - Sonntag

16:00 - 18:00

Mimo ordinačných hodín nás zastihnete na pohotovostnom telefónnom čísle: 0904 673 307 Pohotovostný príplatok: 16,60 € (500 Sk)

Phone +421 2 43 42 26 96

Počas štátnych sviatkov ordinujeme nepravidelne. Riaďte sa prosím podľa odkazu nahratého na našom odkazovači.

02/4342 2696

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode