Poradňa

 

Čo treba vedieť pred návštevou veterinárneho lekára?

 

    Do ordinácie treba vždy prísť s očkovacím preukazom psa, či mačky. Mnohé príznaky môžu v prvých fázach ochorenia vyvolávať dojem, že ide o niektoré z ochorení, proti ktorým sa vakcinuje (najmä psinka a parvoviróza). Pre veterinárneho lekára je dôležité vedieť proti čomu je pes zaočkovaný a či sú očkovania aktuálne, pretože podľa toho sa rozhoduje o ďalšej liečbe. Práve pri spomenutých dvoch ochoreniach je pre výsledok liečby často rozhodujúce skoré a správne rozhodnutie zverolekára.

    Vhodné je, keď do ambulancie príde so psom ten člen domácnosti, ktorého pes najviac rešpektuje (spravidla to býva ten, kto dáva psovi žrať, respektíve ten, kto najčastejšie chodí so psom von) a nie ten, ktorý psa nezvláda (najmä malé deti). Deti často nie sú vhodné aj z prozaického dôvodu – niektorá liečba, resp. operačný zákrok môže byť finančne náročný a v dnešnej ekonomickej mizérii často rozhodujú o forme ďalšej liečby aj finančné kritériá. Tiež o niektorých operačných zákrokoch, kde prognóza vývoja zdravotného stavu môže byť neistá, by mal rozhodnúť dospelý. Zároveň je dôležité, aby so psom prišiel ten člen domácnosti, ktorý vie o príznakoch ochorenia niečo aj povedať a nie ten, kto má práve čas(!) a o príznakoch ochorenia nič nevie, pretože bol mimo domov. Pes zverolekárovi nič nepovie a zverolekár často vychádza pri určovaní liečby najmä z anamnézy - teda zo zistených údajov o predchorobí.

    Vhodné je (a nielen pri návšteve zverolekára, ale aj pri výstavách, bonitáciach…) ak je pes privyknutý na manipuláciu. Preto je žiadúce, ak majiteľ doma nacvičuje so psom otváranie papule, odhŕňanie pyskov a prehliadku zubov, prezeranie ušníc, prípadne prezeranie očných spojoviek. Vždy je vhodné, ak majiteľ pre istotu prinesie aj košík ( a zároveň je schopný psovi ho aj sám nasadiť).

    Chovatelia mačiek by mali prísť s mačkou v transportnej debni, prípadne v kartónovej škatuli. Najvhodnejšia je však väčšia cestovná taška so zipsom. Mačky sa po nepríjemnom zákroku rady rýchlo schovajú do bezpečia transportky, či škatule. Taška so zipsom je vhodná aj na vykonanie samotného zákroku, pretože mierou zatiahnutia zipsu sa dá regulovať fixácia a pohyblivosť mačky.

    Majitelia exotických vtákov by si mali uvedomiť, že tieto vtáky sú veľmi chúlostivé na stres. Zverolekári sa preto vyhýbajú (pokiaľ je to možné) brať exoty do rúk, lebo v cudzích rukách môžu od stresu skolabovať. Majiteľ exota by teda mal byť pripravený a schopný, napriek všetkému hryzeniu, papagája udržať v ruke sám (vhodné priniesť si rukavicu). 
  

 

Čo s kúpeným šteniatkom?


Poctivý chovateľ Vám predá také šteniatko, ktoré je minimálne dva razy (v rozpätí 14 dní) odčervené a absolvovalo aj prvé očkovanie proti parvoviróze, psinke a hepatitíde. Prvé odčervenie možno vykonať v 3. – 4. týždni veku. Prvé očkovanie proti psinkovému komplexu by šteňa malo absolvovať v 6. – 7. týždni veku. Vyhýbajte sa kúpe šteniatka na trhoch. Hoci je cena takéhoto šteniatka často prijateľne nízka, skúsenosti s nimi máme nedobré – takmer pravidelne trpia škrkavkovitosťou, ektoparazitózami a stáva sa, že napriek deklarovanej čistokrvnosti sa neskôr zo šteniatka vykľuje (hoci často celkom milý) kríženec.

Ak Vám chovateľ predá šteňa tesne po prvom očkovaní, treba si uvedomiť, že imunita nevzniká okamžite po aplikácii vakcíny, ale vytvára sa 10 – 14 dní. Preto sa treba vyhýbať styku s cudzími psami, vyhýbať sa miestam s veľkou koncentráciou psov, označkovaným rohom a pod.

Za 3 – 4 týždne treba absolvovať preočkovanie proti psinkovému komplexu a o ďalšie 3 - 4 týždne tretí raz. A až po ďalších 10 – 14 dňoch od tretieho očkovania možno dať psovi väčšiu voľnosť, hoci vo všeobecnosti do veku pol roka by sa malo šteniatko vyhýbať rizikovým priestorom a konaniam.

Do pol roka veku nie je príliš vhodné šteniatko ani kúpať. Nečistoty radšej odstráňte hrebeňom. Vo veku od troch do šiestich (vhodnejšie) mesiacov možno psa očkovať proti besnote. Toto očkovanie je povinné! 

Novelou veterinárneho zákona z novembra 2011 nastala zmena v očkovaní proti besnote. Vakcinácia proti besnote je naďalej povinná (!), chovateľ však už nie je povinný preočkať psov každý rok, ale podľa toho aká vakcína bola použitá a aký vakcinačný interval odporúča výrobca tej - ktorej vakcíny. Väčšinou ide o interval dvoj-, trojročný.

Očkovanie proti psinkovému komplexu a ďalším ochoreniam TREBA NAĎALEJ opakovať KAŽDOROČNE (nie kvôli úradom, ale v záujme psa!)

Okrem spomínaných vakcinácií je možné psa očkovať aj proti infekčnej laryngotracheitíde, parainfluenze, leptospiróze, borelióze (Lymskej chorobe), herpesviróze, tetanu, babezióze.

V prípade, že v kožuchu Vášho šteniatka objavíte blšky, je vhodné sa poradiť s veterinárnym lekárom. V drogériach dostať síce rôzne spraye proti ektoparazitom, ale vzhľadom na vek šteniatka, nie všetky prípravky sú vhodné. Vo všeobecnosti väčší význam majú prípravky s dlhodobejším účinkom, pretože blchy sú usídlené aj mimo psa a sú schopné v prostredí prežívať až pol roka!

Do 90 dní po nadobudnutí psa by mali majitelia túto skutočnosť nahlásiť na Miestnom úrade.

 

 

Vycestovanie so psom, mačkou a fretkou do zahraničia .

S platnosťou od 1. 10. 2004 sa zavádza povinnosť pri premiestňovaní psov, mačiek a fretiek mimo členský štát, kde je zviera narodené, preukázať povinnú vakcináciu proti besnote (rabies), prípadne plnenie ďalších veterinárnych požiadaviek prostredníctvom pasu spoločenských zvierat ( Pet passport), ktorý musí zodpovedať Rozhodnutiu Komisie 2003/803/EC. Vydávané pasy majú jednotný formát.   

č.1 - Pas spoločenského zvieraťa - jediný dokument s ktorým možno legálne cestovať do zahraničia

č.2 - všetky ostatné preukazy, hoci v ich názve môže byť použité aj slovo "medzinárodný" neoprávňujú majiteľa na cestovanie so zvieraťom do zahraničia

 

 Veterinári vedú zoznam osôb, ktoré sa už stali držiteľmi pasu pre svojho miláčika v Centrálnom registri spoločenských zvierat. (CRSZ). Centrálny register spoločenských zvierat (CRSZ) je on-line prístupná internetová aplikácia prevádzkovaná Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky na stránke www.crsz.sk.

 

POZOR! Dňom 3. 7. 2011 končí prechodné obdobie,dokedy bolo možné označovať zvieratá na účel cestovania dvomi spôsobmi, teda buď čipom alebo dobre čitateľným tetovaním. Po tomto dátume bude akceptovaná len metóda označenia elektronickým identifikačným systémom - transpondérom (čipom). Nezameniteľné tetovanie u zvierat vykonané pred týmto dátumom je platné, ak je čitateľné a dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011!

Naša ambulancia na Zimnej ulici disponuje čítacím zariadením i čipmi spĺňajúcimi normy ISO 11 784, ISO 11785 a v aplikácia čipov máme vyše dvanásťročnú prax (od apríla 2001). Spĺňame teda požiadavky na vydávanie pet passportov.

 

č.3 - zápalka, aplikačná ihla a mikročip, kaliber ihly je pomerne veľký, ale zvieratá znášajú zákrok dobre.

č.4 - zápalka, aplikačná ihla a mikročip

 

Podmienky premiestňovania spoločenských zvierat od 1. januára 2012

 

 

V rámci krajín EÚ

BE Belgicko | BG Bulharsko | CY Cyprus | CZ Česko | DK Dánsko | EE Estónsko | FI Fínsko | FR Francúzsko | GR Grécko | NL Holandsko | IE Írsko | LT Litva | LV Lotyšsko | LU Luxembursko | HU Maďarsko | MT Malta | DE Nemecko | PL Poľsko | PT Portugalsko | AT Rakúsko | RO Rumunsko | SK Slovensko | SI Slovinsko | UK Spojené kráľovstvo | ES Španielsko | SE Švédsko | IT Taliansko

 

V rámci krajín uvedených na zozname v časti B a C prílohy II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nečlenské štáty a zámorské územia členských štátov, z ktorých zvieratá budú sprevádzané pasom:

Azorské ostrovy a ostrovy Madeira | Ceuta a Mellila |Kanárske ostrovy | Baleáry | FO Faerské ostrovy | GF Francúzska Guyana | GI Gibraltár | GL Grónsko | GP Guadeloupe | CH Švajčiarsko | LI Lichtenštajnsko | MQ Martinik | NO Nórsko | RE Réunion |

 Nečlenské štáty, z ktorých zvieratá budú sprevádzané zdravotným certifikátom uvedenom v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ alebo pasom:

AD Andorra | HR Chorvátsko | IS Island | MC Monako | SM San Maríno | VA Vatikánsky mestský štát |

 

 Nečlenské štáty, z ktorých zvieratá budú sprevádzané zdravotným certifikátom uvedenom v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ

AC ostrov Ascension | AE Spojené arabské emiráty | AG Antigua a Barbuda | AN Holandské Antily | AR Argentína | AU Austrália | AW Aruba | BA Bosna a Hercegovina | BB Barbados | BH Bahrajn | BM Bermudy | BY Bielorusko | CA Kanada | CL Čile | FJ Fidži | FK Falklandské ostrovy | HK Hongkong | JM Jamajka | JP Japonsko | KN Svätý Krištof a Nevis | KY Kajmanie ostrovy | LC Svätá Lucia | MS Montserrat | MU Maurícius | MX Mexiko | MY Malajzia | NC Nová Kaledónia | NZ Nový Zéland | PF Francúzska Polynézia | PM Saint Pierre a Miquelon | RU Ruská federácia | SG Singapur | SH Svätá Helena | TT Trinidad a Tobago | TW Taiwan | USA (vrátane GU Guamu) | VC Svätý Vincent a Grenadíny | VG Britské Panenské ostrovy | VU Vanuatu | WF Wallis a Futuna | YT Mayotte

sa vyžaduje:

·                                 Nezameniteľné označenie zvieraťa – transpondérom (mikročipom), uznáva sa aj čitateľné tetovanie dokazateľne vykonané do 3.júla 2011,

·                                 Pas alebo veterinárny certifikát uvedený v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
1. platná vakcinácia proti besnote (platná je po 21 dňoch od vakcinácie)
2. ošetrenie proti endoparazitom (Echinokokóze – len u psov) - pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou

·                                 Členské štáty môžu povoliť premiestnenie psov, mačiek a fretiek, ktoré sú mladšie ako tri mesiace a nevakcinované, ak sú sprevádzané pasom a žili na mieste, kde sa narodili, od svojho narodenia bez toho, aby prišli do kontaktu s divými zvieratami, ktoré mohli byť vystavené infekcii alebo sú sprevádzané svojimi matkami, na ktorých sú ešte závislé (pozri „Požiadavky niektorých členských štátov na vstup spoločenských zvierat“).

 

Pri premiestňovaní spoločenských zvierat do EÚ z krajín, ktoré vôbec nie sú uvedené na zozname nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 sa bude požadovať:

·                                 Nezameniteľné označenie zvieraťa – transpondérom (mikročipom) uznáva sa aj tetovanie dokázateľne vykonané do 3.júla 2011

·                                 Certifikát uvedený v prílohe II rozhodnutia Komisie 2011/874/EÚ, kde bude úradným veterinárnym lekárom potvrdená
1. platná vakcinácia proti besnote
2. titrácia neutralizačných protilátok zodpovedajúcej aspoň 0,5 IU/ml, ktorá bola vykonaná na vzorke odobratej oprávneným veterinárnym lekárom aspoň 30 dní po vakcinácii a tri mesiace pred premiestnením zvieraťa.
3. ošetrenie proti endoparazitom – Echinokokóze, pri ceste do Spojeného kráľovstva, Írska, Malty a Fínska v rozmedzí 120 - 24 hod. pred cestou

 

Ďalšie informácie:

Na vycestovanie so svojím miláčikom do krajiny, ktorá nie je na zozname sa treba náležite pripraviť, pretože pri návrate sa bude od Vás požadovať splnenie všetkých požiadaviek, vrátane vyšetrenia na titer protilátok a trojmesačnej karantény. Tomu sa vyhnete, ak si necháte krv vyšetriť ešte pred vycestovaním z krajín EÚ a v pase budete mať potvrdenie od povereného veterinárneho lekára, že zviera bolo vyšetrené a má aspoň 0,5 IU/ml neutralizačných protilátok proti besnote.

 Vstup nevakcinovaných spoločenských zvierat psov a mačiek mladších ako tri mesiace z krajín, ktoré nie sú na zozname nie je možný. Treba si uvedomiť, že podmienky presunu spoločenských zvierat sa môžu rýchlo zmeniť a preto odporúčame pred cestou sa informovať na webových stránkach a na zastupiteľstvách alebo ambasádach krajín kam chcete vycestovať.

 Tieto podmienky platia pre počet zvierat 5 a menej.

Pri vyššom počte zvierat ako 5 platia iné podmienky (pozri „Podmienky dovozu psov, mačiek a fretiek a nekomerčné premiestňovanie viac ako piatich psov, mačiek a fretiek“).

 

Cestovanie so spoločenskými zvieratami do Veľkej Británie, Írska, Švédska a na Maltu po 1.1.2012

Zmena Nariadenia (ES) č. 998/2003 Európskeho Parlamentu a Rady z 26. mája 2003 o veterinárnych požiadavkách uplatniteľných na nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat a ktorým sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/65/EHS

Dňom 31. decembra 2011 končí povinnosť stanovenia titra neutralizačných protilátok proti besnote pri cestovaní do Veľkej Británie, Írska, Švédska a na Maltu z ostatných členských štátov Európskej únie

Cestovanie do Veľkej Británie a Írska po 1.1.2012

Zviera musí byť:
- označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
- platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom - očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace
(dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie)
- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
- ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Veľkej Británie,
(odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis )
- ošetrenie proti echinokokóze nie je potrebné ak zviera prichádza z Fínska, Írska alebo Malty
- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné


Cestovanie na Maltu po 1.1.2012

Zviera musí byť:
- označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
- platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom
očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
- ošetrené povereným veterinárnym lekárom proti echinokokóze (odčervené) minimálne 24 a maximálne 120 hodín (5 dní) pred vstupom na územie Malty
odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis
- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné
- pri vstupe sa platí poplatok 50 € za kontrolu sprievodných dokladov zvieraťa a vydanie vstupného povolenie pre zviera


Cestovanie do Švédska po 1.1.2012

Zviera musí byť:
- označené mikročipom alebo tetovaním, ktoré bolo preukázateľne vykonané pred 3.7.2011
- platne očkované proti besnote povereným veterinárnym lekárom
očkovanie je platné 21 dní po vakcinácii, ktorá bola vykonaná na už mikročipom označenom zvierati, ktoré je staršie ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
- sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa, vydaným poverený veterinárnym lekárom
- ošetrené proti echinokokóze už nie je potrebné
- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné

Uvedené platí pre cestovanie zo Slovenska, ostatných členských štátov Európskej únie a vybratých nečlenských štátov (namiesto pasu je zviera sprevádzané veterinárnym certifikátom) ako sú:

Andorra
Antigua & Barbuda
Argentina
Aruba
Ascension Island
Australia
Bahrain
Barbados
Belarus
Bermuda
BES Islands (Bonair, Saint Eustatius and Saba)
Bosnia-Herzegovina
British Virgin Islands
Canada
Cayman Islands
Croatia
Curacao
Falkland Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Hawaii
Hong Kong
Chile
Iceland
Jamaica
Japan
Liechtenstein
Malaysia
Mauritius
Mayotte
Mexico
Monaco
Montserrat
New Caledonia
New Zealand
Norway
Russian Federation
Saint Maarten
San Marino
Singapore
St Helena
St Kitts & Nevis
St Lucia
St Pierre & Miquelon
St Vincent & The Grenadines
Switzerland
Taiwan
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
USA
Vanuatu
Vatican
Wallis & Futuna


Pre cestovanie z ostatných štátov na územie Európskej únie musí byť zviera:
- označené mikročipom (tetovanie nie je postačujúce)
- očkované proti besnote, vo veku viac ako 3 mesiace (90 dní alebo 13 týždňov), dátum označenia mikročipom musí byť skorší ako dátum vakcinácie
- stanovenia titra neutralizačných protilátok proti besnote na vzorke krvi odobratej najmenej 30 dní po vakcinácii proti besnote
- sprevádzané veterinárnym certifikátom
- ošetrené proti echinokokóze (odčervené) podľa požiadaviek štátu vstupu na územie Európskej únie
odčervenie spočíva v podaní lieku obsahujúceho primeranú dávku prazikvantelu alebo farmakologicky účinných látok, ktoré samy osebe alebo v kombinácii s inými účinnými látkami dokázateľne znižujú zamorenie príslušného hostiteľského druhu dospelými a nedospelými črevnými formami parazita Echinococcus multilocularis
- ošetrenie proti kliešťom už nie je potrebné
- od dátumu odberu vzorky krvi na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie EU musia uplynúť najmenej 3 kalendárne mesiace
čakacia doba 3 kalendárne mesiace nie je potrebná ak bolo zviera vakcinované proti besnote a testované na titer neutralizačných protilátok proti besnote v členskom štáte EU a má vydaný pas spoločenského zvieraťa

 

Pokuty za porušenie platných predpisov pri identifikácii a registrácii spoločenských zvierat  sú pri priestupku do 663,88 EUR a za iný správny delikt od 1 658 do 33 194 EUR! V blokovom konaní je možné za priestupok uložiť na mieste pokutu do výšky 300 EUR!

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA: www.svps.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Veterinarna klinika (u nás sa nedá platiť kreditnou kartou!)

zverolekar@mail.t-com.sk

Zimná ul. 1,

821 02 Bratislava

GPS: N 48o 9´ 58´´, E 17o 9´ 49´´

Ordinačné hodiny:

Pondelok - Montag

9:00 - 11:00 15:00 ­- 19:00

Utorok - Dienstag

15:00 - 19:00

Streda - Mittwoch

9:00 - 11:00 15:00 - 19:00

Štvrtok - Donnerstag

15:00 - 19:00

Piatok - Freitag

9:00 - 11:00 15:00 - 19:00

Sobota - Samstag

9:00 - 11:00

Nedeľa - Sonntag

16:00 - 18:00

Mimo ordinačných hodín nás zastihnete na pohotovostnom telefónnom čísle: 0904 673 307 Pohotovostný príplatok: 16,60 € (500 Sk)

Phone +421 2 43 42 26 96

Počas štátnych sviatkov ordinujeme nepravidelne. Riaďte sa prosím podľa odkazu nahratého na našom odkazovači.

02/4342 2696

Vyhľadávanie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode